Ždiar - Strednica 2007            Lopušná dolina 2007, 2008            Telgárt 20.3.2008                Vrátna dolina 28.3.2008
Plejsy 8.3.2008                              Hlboké 10.4.2008            Teplička,Štrba 13.4.2008   Gánovce,Sp.Štiavnik 24.4.2008
Sliezsky dom,Tatry 3.5.2008  Vlko Hron maratón 8.5.2008  Považský maratón 17.5.2008    májové výlety po okolí 

Fatranský maratón 31.5.2008    júnové výlety po okolí  GIANT Biketour Brezno 14.6.2008     Málinec 28.6.2008 Slanský cyklomaratón 5.7.2008    Tatry Tour 26.7.2008       Kráľova hoľa 31.7.2008                 Horal Svit 9.8.2008   Kráľovský maratón 23.8.2008    Zelená stopa 13.9.2008        Slovenský raj 20.9.2008      Šarišský maratón 27.9.2008     Okolo Mlyniek 4.10.2008             Smrečiny 14.10.2008             Panská hoľa 11.11.2008        Štrbské pleso 22.11.2008