Fotodokumentácia zjazdených trás a pretekov naplno začala až v r. 2005,

keď sme začali so sebou nosiť digitálny fotoaparát.

Dovtedajšia dokumentácia je preto len "symbolická".