13.9.2008 - Merida Zelená stopa SNP Banská Bystrica

79 km - 2 360 m prevýšenie, 40 km - 1 260 m prevýšenie

Výsledková listina r.2008