7.ročník Slánskeho cyklomaratónu Zlatá Baňa 5.7.2008
84 km - 1 800 m prevýšenie, 42 km - 900 m prevýšenie

Výsledková listina r.2008