1.8.2009
Banskoštiavnický cyklomaratón v Banskej Štiavnici
120 km - 3 500 m prevýšenie, 60 km - 1 700 m prevýšenie, 30 km - 850 m prevýšenie

Výsledková listina r.2009