25.7.2009
3.ročník Pružinského cyklomaratónu v Pružine
55 km - 1 420 m prevýšenie, 30 km - 820 m prevýšenie

Výsledková listina r.2009