5.ročník Hornohradského maratónu Ozdín 4.7.2009
90 km - 2 360 m prevýšenie, 45 km - 1 180 m prevýšenie, 25 km - 400 m prevýšenie

Výsledková listina r.2009