4.ročník Bikemaratónu Medzihorím Partizánske 23.5.2009
72 km - 2 050 m prevýšenie, 45 km - 1 300 m prevýšenie, 20 km - 560 m prevýšenie

Výsledková listina r.2009