4.ročník Vlko Hron MTB maratónu Vlkanová 8.5.2009
81 km - 1770 m prevýšenie, 54 km - 1180 m prevýšenie, 27 km - 590 m prevýšenie

Výsledková listina r.2009

3.ročník - 2008