1 2 3                 obrazová prezentácia s pokecom>>>

SLIEZSKY DOM, 6.8.2007, 37 km, 990 m prevýšenie

1 2 3