V prípade akéhokoľkek sponzoringu kontaktujte:
+421 908 995 311 - tajomník klubu