Štatistika najazdených km všetkými členmi klubu v roku 2008 :

Počet najazdených kilometrov :   35   168  km

z toho január :       30  km
           február :      49  km
           marec :  1  143  km
           apríl :    5   961  km
           máj :     6   070  km
           jún :      5  397  km
           júl :       5  273  km
        august :   4  528  km
 september :   3  049  km
 október :        2  832  km
 november :        836  km

Priemer na 1 člena :  1 851  km

Najaktívnejší člen  :o)  :  10  201   km

Najpasívnejší člen  :o(  :  0  km