Členmi klubu sú najmä aktívní cyklisti, ktorí sa pravidelne zúčastňujú pretekov horských

cyklomaratónov a tiež aktívni cyklisti, ktorí zabezpečujú servis a ostatné podporné služby pretekárom.

Člemni sú aj ostatní cyklisti, ktorí si zvyšujú kondíciu bicyklovaním.