Cyklistický klub Energia Svit je dobrovoľným združením amatérskych cyklistov a cykloturistov.

Sídlom klubu je podtatranské mesto Svit.

Poslaním cykloklubu je podpora všestranného rozvoja cyklistiky a cykloturistiky, ich vplyv na zdravie človeka. Poskytuje možnosti pre rozvoj, prosperitu a záujmy jednotlivých členov.

Aktivity cykloklubu sú najmä:
- ochrana a podpora zdravia, prevencia prostredníctvom jednotlivých foriem cyklistiky, cykloturistiky, pešej a lyžiarskej turistiky,

- zdravotná výchova členov, najmä v oblasti dodržiavania pitného režimu pri športovaní,

- podpora športu detí a mládeže a občanov zdravotne postihnutých,

- vedenie členov k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie.

Kontakt :
CK Energia Svit
Ul.Mieru 174
059 21 SVIT
IČO : 42080835
VÚB Poprad, expozitúra Svit
č.účtu : 2399157358/0200

Viac o klube v sekcii

Kontakt